Kontakt

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "OLMEX" S.A.
ul. Modrzewiowa 58
Wójtowo
11-010 BarczewoSekretariat

Anna Wojciechowska

089 532-43-40

Fax

089 532-43-60

sekretariat@olmex.plKontakt w sprawie kompensacji: OLMEX KMB Sp. z o.o. Kompensacja mocy biernej - baterie kondensatorówDZIAŁ APARATURY STACYJNEJ [ przekładniki, rozdzielnice GIS, ograniczniki przepięć ]

Marek Jaczyński

089 532-43-63

601 92 63 14

marek.jaczynski@olmex.pl

Grzegorz Rumian

089 532-43-64

661 88 77 37

grzegorz.rumian@olmex.pl

Dariusz Wiśniewski

089 532-43-62

dariusz.wisniewski@olmex.plZESPÓŁ DS. ZAKUPÓW

Łukasz Piątek

089 532-43-41

661 887 720

lukasz.piatek@olmex.pl

Tomasz Kamiński

089 532-43-71

667 666 411

tomasz.kaminski@olmex.pl

Alicja Rutkowska-Winiarz

089 532-43-72

alicja.rutkowska@olmex.plKSIĘGOWOŚĆ

Justyna Wittke

089 532-43-53

justyna.wittke@olmex.pl

Anna Łaniecka

089 532-43-53

anna.laniecka@olmex.plADMINISTRACJA

Jerzy Dremo

661 88 77 15 

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000060597

 

NIP: 739-31-40-002

Wysokość kapitału zakładowego: 3 809 260,00 zł
 

Dojazd do siedziby firmy:

 

Będąc w Olsztynie należy kierować się na ul. Towarową w kierunku na Augustów, droga nr 16.

 

Dane pozycji GPS firmy:

 

N 53°47'28.55''

E 20°36'13.48''Po najechaniu kursorem na link, wyświetlona zostanie mała mapka.
Klikając w strzałkę, otrzymamy dużą mapę na cały ekran komputera.

Wyświetl MAPKĘ
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "OLMEX" S.A realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Poprawa konkurencyjności, usprawnienie procesu komunikacji i projektowania
w przedsiębiorstwie OLMEX S.A. poprzez zakup sytemu wideokonferencji i oprogramowania do projektowania.

Celem projektu i planowanym efektem projektu jest wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w przedsiębiorstwie.
Wartość projektu: 199 337.80 PLN
Wkład Funduszy UE/Dofinansowanie projektu z UE:74 532.89 PLN